School Libraries As Multimedia Learning centres In-service Training

      Home         Partners         Courses        About Slamit         Fronter
 

Prosjektet SLAMIT Nytt:

SLAMIT bygger på erfaringene og resultatene fra de to vellykkede prosjektene SLAM og GRANDSLAM. En ønsker nå å spre videre tankene om hvordan skolebibliotek kan utvikles til å bli fullverdige bibliotek og ressurssentre for læring gjennom å være sentrale i skolens planer. Dette er nøye knyttet til integreringen av nye problembaserte tilnærminger til lærestoffet og ulike læringsstiler.

SLAMIT-prosjektet ønsker også å utvide og videreføre arbeidet fra disse to tidligere, vellykkede prosjektene, og å gjøre den erfaringen, kunnskapen og praksisen som er utviklet gjennom dem, tilgjengelig for et mye videre europeisk publikum. Prosjektet har til hensikt å tilby tre årlige konferanser rettet mot lærere, skolebibliotekarer, rektorer/utdanningsledere, kommunale ledere og andre med ansvar for opprettelse og tilrettelegging av etter- og videreutdanning. Resultatene av disse konferansene vil være å samle utdanningsansvarlige som er villige til å utvikle lokale bestemmelser og samtidig opptre som fyrtårn for å initiere endringer innen både lokal, regional og nasjonal utdanningspolitikk.

Gjennom å bringe sammen et utvalg enkeltpersoner med interesse for bibliotek, informasjonssentre og nye læringsmetoder, får en anledning til å få spredd videre de praktiske fordelene som ligger i tverrnasjonalt samarbeid gjennom EU’s Life Long Learning Program, e-Twinning og andre partnerskapsprosjekt.


SLAMIT kurs 2006: "Skolebibliotek som læringssenter"
21 - 26 november 2006 Humpolec, Tsjekkia

SLAMIT kurs 2007: "Skolebibliotek som læringssenter. Dynamic Agents of Learning – erfaringsdeling"
Ennis, County of Clare, Irland, 5. - 10.november 2007

SLAMIT kurs 2008: "Livslang læring - Skolebibliotek og Regionale pedagogiske sentre som ressurssentre for læring
Druskininkai/Alytus, Litauen, 19. - 25. oktober 2008

Kontaktperson: Per Fagerland


Slamit kurs 2006


Slamit kurs 2007

Sist oppdatert: 12-Oct-2009

SLAMIT 4 - presentasjoner

SLAMIT 4SLAMIT- kurs 2008
"Livslang læring - Skolebibliotek og Regionale pedagogiske sentre som ressurssentre for læring"
Druskininkai/Alytus, Litauen, 19.–25. oktober 2008

SLAMIT LT Kurs - brosjyre(pdf)

Søknad til LLP/Comenius In-Service Training grant.
Endret søknadsfrist for alle land: 30/06/2008


Veiledning om hvordan søke i "Comenius-Grundtvig training" databasen og om hvordan sende søknad


Tidligere prosjekter som resulterte i SLAMIT:

SLAM

GrandSLAM

 

Slamit course 2008