School Libraries As Multimedia Learning centres In-service Training

      Home         Partners         Courses        About Slamit         Fronter
 

Projekt SLAMIT Novinky:

SLAMIT je založen na zkušenostech a výsledcích úspešných projektu SLAM a GrandSLAM. V soucasnosti se snaží o rozšírení rozvoje školních knihoven, které by se mely stát nejenom plnohodnotnými knihovnickými a vzdelávacími stredisky, ale zároven i zdrojem informací, založených na prístupech a vzdelávacích procesech, zakotvených ve školních osnovách.

Projekt SLAMIT v soucasnosti usiluje o další rozvoj výše uvedených úspešných projektu a snaží se rozšírit již získané poznatky, znalosti a zkušenosti mnohem širšímu okruhu evropských zájemcu.

Tento projekt usiluje o usporádání trí každorocních konferencí, zamerených na ucitele, školní knihovníky /knihovnice/, reditele škol a dalších odborníku na vzdelávání, managery a úredníky místní správy a mnoho dalších, kterí mají zodpovednost za zajištování vzdelávací politiky. Výsledkem techto setkání budou nové skupiny odborníku na vzdelání, ochotných rozvíjet místní správu /to teda fakt neumim líp preložit?, znamená slovo „provision“ správa, nebo predpis???// a dávat podnety ke zmenám v místních, regionálních i celonárodních /správách???/ predpisech.


Spojení skupin jednotlivcu, kterí se zajímají o knihovny, informacní centra a nové ucební metody, je príležitostí pro rozširování výhod mezinárodní spolupráce nejenom po praktické a reálné stránce /Comenius, Minerva atd./, ale také podporou spolupráce, zprostredkovanou pomocí e-Twinningu


SLAMIT Course 2006: "Školní knihovny jako vzdelávací centra"
21.- 26.listopadu 2006, Humpolec,Ceská republika


SLAMIT Course 2007: " Školní knihovny jako vzdelávací centra. Príklady dobré praxe "
Ennis, County of Clare, Irsko, 5.–10. listopadu 2007


SLAMIT Course 2008: "Celoživotní vzdelávání – Školní knihovny a regionální vzdelávací centra podporující vzdelávání verejnosti."
Druskininkai/Alytus, Litva, 19.–25. ríjna 2008

Contact: Per Fagerland


Slamit course 2006


Slamit course 2007

Last update: 12-Oct-2009

Nové informace:

SLAMIT 4-presentations

SLAMIT 4

 

Kurz SLAMIT 2008
"Celoživotní vzdelávání- Školní knihovny a regionálni vzdelávací centra podporující vzdelávání verejnosti"
Druskininkai/Alytus, Litva, 19.–25. ríjna 2008

SLAMIT LT Kurz - brožura(pdf)

Žádost o LLP/Comenius In-Service Training grant.
Uzáverka žádostí pro všechny zeme: 30/06/2008


 

Spojení na databázi
Socrates Comenius Course

Instructions for searching in the Comenius-Grundtvig training database and for applying for a training event


 

 

Predchozí projekty, jejichž vyústením byl SLAMIT:

SLAM

GrandSLAM

Slamit course 2008